František I.

František I.

uherský a český král, rakouský císař, císař Svaté říše římské národa německého